Kontrastní verze | Grafická verze

MNNP
Městská nemocnice následné péče


 

Městská nemocnice následné péče – rekonstrukce přípravy teplé vody s využitím solární energie

 

 

INFORMACE O PROJEKTU

 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA DODÁVKU S NÁZVEM “MĚSTSKÁ NEMOCNICE NÁSLEDNÉ PÉČE – REKONSTRUKCE PŘÍPRAVY TEPLÉ VODY S VYUŽITÍM SOLÁRNÍ ENERGIE” – VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY