Kontrastní verze | Grafická verze

MNNP
Městská nemocnice následné péče


Operační program Praha – Adaptabilita

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

 

Celoživotní vzdělávání, prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou

 

Víte, kdo Vás léčí?

Městská poliklinika Praha a Nemocnice následné péče Vám může garantovat odborný personál a zdravotní péči na vysoké úrovni.

Reklamní leták.

 

Závěrečná konference

20.3.2012
Místo konání:

Praha 5 – Anděl
Radlická 3179/1E

Objekt Kino Cinestar

Program:

9.00 - 9.30 prezence účastníků
9.30 - 9.45 zahájení konference (vystoupení zástupců MP a MNNP)
9.45 - 10.00 odborný garant MUDr. Malina
10.00-10.15 odborný garant Mgr. Müllerová
10.15-10.30 prezentace lékaři (Mgr. Kramperová alternativně MUDr. Boleslavská)
10.30-11.00 přestávka
11.00-11.15 prezentace s. Jenišová
11.15-11.30 prezentace výuka AJ
11.30-11.45 prezentace právo a management
11.45-12.00 prezentace IT
12.00-12.15 prezentace komunikace
12.15-12.30 e-learning a metodika vzdělávání
12.30-13.00 přestávka
13.00-13.30 závěrečné vyhodnocení projektu (firma a zástupci MP, MNNP)
13.30-13.15 vystoupení hostů
13.15- 14.00 podpis memoranda a závěr konference

Fotoprezentace Závěrečná konference

 

Projekt: Celoživotní vzdělávání, prohlubování a udržování kvalifikace zaměstnanců ve zdravotnických zařízeních zřizovaných hl. m. Prahou.

Městská poliklinika Praha a Městská nemocnice následné péče jako partner projektu zahájili 1.2.2010 realizaci projektu podpořeného z OP Praha Adaptabilita.

Dne 25. února 2010 proběhl zahajovací seminář projektu. Semináře se zúčastnili zaměstnanci žadatele projektu a partnera projektu. Seminář proběhl v příjemném prostředí Městské nemocnice následné péče. Řídící tým seznámil účastníky s obsahem a předpokládaným průběhem projektu (viz prezentace).

Prezentace projekt MP.ppt

Fotoprezentace zahajovací seminář

 

V květnu až listopadu 2010 proběhlo školení zaměstnanců Městské polikliniky Praha a Městské nemocnice následné péče v oblasti výpočetní techniky a PC softwaru.

Kurz obsahoval moduly: Základní práce s PC, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Powerpoint 2007, Internet a práce s MS Outlook 2007.

Bylo proškoleno 84 osob, po dokončení kurzu získali účastníci osvědčení.

Fotoprezentace školení zaměstnanců

 

Kurz cizích jazyků.

Od září 2010 probíhá výuka anglického jazyka.

Výuky se účastní 59 osob.

 

Konference kardiopulmonální resuscitace proběhla dne 21.-22.9.2010.

Celkem se zúčastnilo 58 osob.

Fotoprezentace Konference kardiopumunální resuscitace

 

Konference rehabilitační ošetřování proběhlo 18.10.2010.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

Fotoprezentace Konference rehabilitační ošetřování

 

Odborný kurz ""prevence a léčba obezity" proběhlo 1.11.2010.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

Fotoprezentace Odborného kurzu "prevence a léčba obezity"

 

Odborný kurz "vyšetřovací metody v léčbě obezity, praktické zkušenosti" proběhl 2.11.2010.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

Fotoprezentace Odborného kurzu "vyšetřovací metody v léčbě obezity, praktické zkušenosti"

 

Odborný kurz "Asertivita - definice - metody" proběhl 7.12.2010.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

 

Odborný kurz "Novinky v diabetologii" proběhl 11.1.2011.

Celkem se zúčastnilo 20 osob.

Fotoprezentace Odborný kurz "Novinky v diabetologii"

 

Odborný kurz "Diabetes mellitus I. a II. typ" proběhl 12.1.2011.

Celkem se zúčastnilo 14 osob.

Fotoprezentace Odborný kurz "Diabetes mellitus I. a II. typ"

 

Odborný kurz "Hojení ran" proběhl 18.1.2011.

Celkem se zúčastnilo 15 osob.

 

Odborný kurz "Novinky v radiologii" proběhl 25.1.2011.

Celkem se zúčastnily 3 osoby.

 

Odborný kurz "Novinky ve vnitřním lékařství, kardiologii a pneumologii" proběhl 24.1.-1.2.2011.

Celkem se zúčastnilo 5 osob.

 

Odborný kurz „Vyšetřovací metody v kardiologii“ proběhl 8.-9.2.2011.

Celkem se zúčastnilo 24 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v gastroenterologii, neurologii, dietologii“ proběhl 14.2.–15.2.2011, 21.2.–22.2.2011.

Celkem se zúčastnilo 8 osob.

 

Odborný kurz „Syndrom vyhoření“ proběhl 21.2.2011.

Celkem se zúčastnilo 10 osob.

 

Odborný kurz „Možnosti vyšetřovacích metod gastrointestinálního traktu“ proběhl 2.3.2011.

Celkem se zúčastnilo 16 osob.

 

Odborný kurz „Inkontinence jako medicínský, ošetřovatelský a sociální problém“ proběhl 3.3.2011.

Celkem se zúčastnilo 19 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v diabetologii“ proběhl 21.3.–22.3.2011, 28.3.–29.3.2011.

Celkem se zúčastnilo 9 osob.

 

Odborný kurz „Vyšetřovací metody gastrointestinálního traktu“ proběhl 5.4.2011.

Celkem se zúčastnilo 15 osob.

Fotoprezentace Odborný kurz „ Vyšetřovací metody gastrointestinálního traktu“

 

Odborný kurz „Bolest, častý ošetřovatelský problém a jeho řešení“ proběhl 6.4.2011.

Celkem se zúčastnilo 28 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v neurologii, revmatologii a ortopedii“ proběhl 18.4.–27.4.2011.

Celkem se zúčastnilo 10 osob.

 

Odborný kurz „Nové trendy ve fyzioterapii neurologicky nemocných“ proběhl 3.5.2011.

Celkem se zúčastnilo 13 osob.

Fotoprezentace Odborného kurzu „Nové trendy ve fyzioterapii neurologicky nemocných“

 

Odborný kurz „Kineziotaping v praxi“ proběl 4.5.2011.

Celkem se zúčastnilo 6 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v dermatologii, oftalmologii, ORL, stomatologii“ proběhl 16.5.–17.5.2011, 23.5.–24.5.2001.

Celkem se zúčastnilo 11 osob.

 

Vzdělávací modul „Zdravotnické právo“ proběhl 27.05.2011.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v léčbě očních chorob“ proběhl 31.5.2011 a 1.6.2011.

Celkem se zúčastnilo 28 osob.

 

Vzdělávací modul „Zdravotnické právo“ proběhl 9.6.2011.

Celkem se zúčastnilo 23 osob.

 

Odborný kurz „Hygienicko-epidemiologický režim ve zdravotnickém zařízení, prevence“ proběhl 28.6.2011.

Celkem se zúčastnilo 19 osob.

 

Odborný kurz „Nutriční péče o specifické skupiny pacientů“ proběhl 29.6.2011.

Celkem se zúčastnilo 10 osob.

 

Vzdělávací modul „Zdravotnické právo“ proběhl 30.6.2011.

Celkem se zúčastnilo 22 osob.

 

Odborný kurz „Nutriční péče o specifické skupiny pacientů“ proběhl 7.9.2011.

Celkem se zúčastnilo 8 osob.

 

Vzdělávací modul „management“ proběhl 8. 9., 9.9., 20.9., 21.9., 26.9., 29.9.2011.

Celkem se zúčastnilo 10 osob.

 

Vzdělávací modul „Komunikace II. běh“ proběhl 5.9., 14.9., 21.9., 26.9., 10.10.2011.

Celkem se zúčastnilo 35 osob.

 

Odborný kurz „Novinky v psychiatrii, psychologii, gerontologii proběhl 19.9., 20.9., 26.9., 27.9.2011.

Celkem se zúčastnily 4 osoby.

 

Vzdělávací modul „Zdravotnické právo II. běh“ proběhl 22.9., 5.10., 12.10.2011.

Celkem se zúčastnilo 19 osob.

 

Odborný kurz „Hojení ran a kompetence sester“ proběhl 27.9.2011.

Celkem se zúčastnilo 14 osob.

 

Vzdělávací modul „Stravování“ proběhl 17.10.2011.

Celkem se zúčastnily 4 osoby.

 

Odborný kurz „Laboratorní vyšetření, akreditace laboratoří“ proběhl 18.10.2011.

Celkem se zúčastnilo 6 osob.

 

Vzdělávací modul „Komunikace III.běh“ proběhl dne 6.10., 7.10., 21.10., 24.10., 25.10.2011.

Celkem se zúčastnilo 20 osob.

 

Vzdělávací modul „Komunikace IV. a V.běh“ proběhl dne 9.11., 11.11., 16.11., 21.11., 30.11.2011.

Celkem se zúčastnilo 37 osob.

 

Vzdělávací modul „Lidská bolest“ proběhl dne 31.10.2011.

Celkem se zúčastnilo 5 osob.

 

Vzdělávací modul „Laboratorní vyšetření“ proběhl dne 1.11.2011.

Celkem se zúčastnily 4 osoby.

 

Vzdělávací modul „Komplexní terapie hyperosmolární otoky“ proběhl dne 2.11.2011.

Celkem se zúčastnilo 14 osob.

 

Vzdělávací modul „Krizové intervence“ proběhl dne 22.11.2011.

Celkem se zúčastnilo 9 osob.

 

Vzdělávací modul „Novinky v gynekologii, genetice a mamologii“ proběhl dne 17.10. – 18.10.2011, 24.10. – 25.10. 2011.

Celkem se zúčastnilo 5 osob.

 

Vzdělávací modul „Novinky v zobrazovacích a vyšetřovacích metodách“ proběhl dne 7.11. – 14.11.2011.

Celkem se zúčastnilo 11 osob.

 

Odborný kurz „Stravování“ proběhl 3.2.2012.

Celkem se zúčastnily 4 osoby.

 

Odborný kurz „Zásuvné spoje – zubní“ proběhl 16.1.2012.

Celkem se zúčastnily 3 osoby.

 

Odborný kurz „IT“ proběhl 22.2., 29.2., 7.3., 14.3., 21.3.2012.

Celkem se zúčastnilo 12 osob.